sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Visi jaunumi > Veselības inspekcija piedāvā piecus e-pakalpojumus iedzīvotājiem un uzņēmējiem Drukāt
Veselības inspekcija piedāvā piecus e-pakalpojumus iedzīvotājiem un uzņēmējiem
Veselības inspekcija piedāvā piecus e-pakalpojumus iedzīvotājiem un uzņēmējiem
 
Veselības inspekcija (Inspekcija) piedāvā iedzīvotājiem un uzņēmējiem piecus e-pakalpojumus, kas pieejami portālā www.latvija.lv. E-pakalpojumi radīti ar mērķi atvieglot saziņu starp Inspekciju, iedzīvotājiem un attiecīgo jomu uzņēmējiem.
 
Izvēloties e-pakalpojumu ”Iesniegums Veselības inspekcijai”iespējams elektroniski sagatavot iesniegumu Inspekcijai. Klientu ērtībām iesniegumu veidi sadalīti pa tēmām – veselības aprūpe, darbnespējas lapas izsniegšanas pamatotība, sabiedrības veselība, vides veselība, ķīmiskās vielas/maisījumi, kosmētikas līdzekļi, zāļu izplatīšanas kārtība. Paredzēta arī iespēja aizpildīt iesniegumu brīvā formā.
 
Gan iedzīvotāji, gan uzņēmēji, izmantojot e-pakalpojumu ”Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai”, var pieteikties Inspekcijas publisko pakalpojumu saņemšanai, piemēram, atzinumam par dzeramā ūdens īpašo normu piemērošanu, produktu un objektu higiēnas novērtējumam, atļaujai par miruša cilvēka ķermeņa izvešanu no valsts, apbedīšanu vai pārapbedīšanu, atzinumam par zemesgabala izvēli būvniecībai u.c. Veselības aprūpes un sociālās aprūpes iestādes var iesniegt pieteikumu zāļu iegādes atļaujas saņemšanai.
 
E-pakalpojums ”Paziņojums Veselības inspekcijai par darbībām farmācijas jomā” sniedz iespēju atbildīgajām personām Inspekcijai iesniegt elektroniski normatīvajos aktos noteikto informāciju: „Paziņojumu par atsauktajām zālēm”, „Paziņojumu par nepārtrauktas darbības tālruņa numuru”, „Informāciju par zāļu reklāmas semināru”.
 
Lai uzlabotu saziņu starp inspektoriem un uzraudzības objektu (ārstniecības iestāžu, izglītības iestāžu u.c.) pārstāvjiem, izstrādāts e-pakalpojums „Paziņojums par Veselības inspekcijas kontroles laikā uzlikto pienākumu izpildi” nodrošina iespēju uzraudzības objektu pārstāvjiem elektroniski informēt Inspekciju par kontroles laikā atklāto neatbilstību un uzlikto pienākumu izpildi, kā arī lūgt pagarināt termiņu tā veikšanai.
 
Savukārt, lai veicinātu iedzīvotāju un uzņēmēju līdzdarbību veselības nozares uzraudzības jomā, pieejams e-pakalpojums ”Informācijas sniegšana Veselības inspekcijas uzraudzības objektu katalogam”.Izvēloties šo e-pakalpojumu, jebkura fiziska vai juridiska persona var sniegt Inspekcijai informāciju par pakalpojumu sniedzējiem (uzraudzības objektiem) veselības aprūpes, farmācijas, sabiedrības veselības, vides veselības un tirgus uzraudzības (kosmētikas līdzekļi, ķīmiskās vielas, ķīmiskie maisījumi) jomās un/vai veikt esošo pakalpojumu sniedzēju novērtējumu.
 
E-pakalpojumi izstrādāti ERAF projekta „Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas izstrāde. 1.posms” ietvaros
 
„E-pakalpojumi ir papildu iespēja darbu organizēt ērtāk un ļauj gan klientiem, gan Inspekcijas darbiniekiem ietaupīt laiku un resursus, kas būtu nepieciešami klātienes apmeklējumam. Iesniegumu vai citu oficiālu dokumentu iesniegšanu iespējams veikt, neizejot no darba vietas vai dzīvesvietas,” atzīmē Veselības inspekcijas vadītājs Egils Harasimjuks.
 
 
Papildu informācija:
 
Iesniedzot savu pieteikumu/iesniegumu Inspekcijai, klientiem ir iespēja izvēlēties atbildes saņemšanas veidu: portālā www.latvija.lv; savā e-pastā; pa pastu (uz norādīto adresi); personīgi ierasties Inspekcijā un saņemt atbildi uz vietas; iespēja norādīt, ka atbilde nav nepieciešama.
 
Inspekcijas e-pakalpojumi  un plašāki pakalpojumu apraksti pieejami portālā www.latvija.lv sadaļas  Ģimene, bērni, veselība, sociālie pakalpojumi apakšsadaļā Medicīniskie pakalpojumi, ārstniecība, medikamenti, veselīgs dzīves veids, veselības apdrošināšana, pakalpojumi invalīdiem. E-pakalpojumi pieejami, autentificējoties ar internetbankas autentifikācijas līdzekli, e-paraksta vai e ID sertifikātu.
 
 
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5124990