sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Visi jaunumi > LM īstenotā politika ļauj cilvēkiem ar invaliditāti vieglāk iekļauties sabiedrībā Drukāt
LM īstenotā politika ļauj cilvēkiem ar invaliditāti vieglāk iekļauties sabiedrībā

LM īstenotā politika ļauj cilvēkiem ar invaliditāti vieglāk iekļauties sabiedrībā

 

2012.gada laikā paveikta virkne pasākumu, lai palielinātu atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti -  ieviesti jauni pakalpojumi, izveidotas pieejamas telpas, ieviestas jaunas apliecības. Neraugoties uz paveikto, darbs aktīvi turpināsies arī nākamgad, jo atbalsts cilvēkiem ar invaliditāti vienlaikus ir arī viena no Labklājības ministrijas (LM) prioritātēm 2013.gadā.

 

Kā norāda labklājības ministre Ilze Viņķele: „Latvijā personu ar invaliditāti vajadzības ilgu laiku atradušās otrā plānā. Mana pārliecība ir, ka cilvēka invaliditāte nedrīkst būt šķērslis, iespēju robežās, dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, sākot no mazotnes līdz pat vecumdienām. Būtisks ir arī vides pieejamības jautājums, kas jārisina gan katrai pašvaldībai atsevišķi, gan valstij kopumā. Uzskatu, ka Labklājības ministrija iepriekšējā gada laikā ir spērusi kaut nelielus, bet ļoti nepieciešamus soļus personu ar invaliditāti iekļaušanai sabiedrībā un mērķtiecīgi turpinās to darīt arī nākamajos gados.”

 

No 2013.gada 1.janvāra cilvēkiem ar invaliditāti būs pieejami divi jauni pakalpojumi, kas ļaus sekmīgāk iekļauties sabiedrībā: asistenta pakalpojums pašvaldībā, kā arī surdotulka pakalpojums cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem.

 

Asistenta pakalpojumu pašvaldībā varēs saņemt cilvēki ar I vai II invaliditātes grupu un bērni ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam ar smagiem funkcionālajiem traucējumiem. Viņiem nodrošinās valsts apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā cilvēka deklarētās dzīvesvietas pašvaldībā. Asistents palīdzēs ārpus mājas: nokļūt vietā, kur cilvēks mācās, strādā, saņem pakalpojumus vai veic sabiedriskās aktivitātes.

 

Lai saņemtu šo pakalpojumu, pieaugušiem cilvēkiem ar I un II invaliditātes grupu būs nepieciešams saņemt atzinumu no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) par šī pakalpojuma nepieciešamību. Lai saņemtu minēto atzinumu, cilvēkam vai viņa likumiskajam pārstāvim jāiesniedz VDEĀVK iesniegums. Savukārt bērniem ar invaliditāti asistenta pakalpojumu piešķirs, ja viņiem būs izsniegts VDEĀVK īpašas kopšanas atzinums sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Derīgi būs arī tie atzinumi, kuri jau šobrīd bērniem ar invaliditāti ir izsniegti.

 

Kad attiecīgie atzinumi būs saņemti, cilvēkam jāvēršas pašvaldības sociālajā dienestā ar iesniegumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu. Iesniegumā jānorāda, ka VDEĀVK ir izsniegusi atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību vai atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību. Atbilstoši cilvēka sociālajām aktivitātēm, sociālais dienests lems par piešķiramā asistenta pakalpojuma apjomu.

 

Surdotulka pakalpojumu saskarsmes nodrošināšanai līdz 120 stundām gadā nodrošinās Latvijas Nedzirdīgo savienība (LNS). Pakalpojumu varēs saņemt cilvēki ar dzirdes traucējumiem, kurus nevar kompensēt ar tehniskajiem palīglīdzekļiem. Surdotulki palīdzēs sazināties ar valsts, pašvaldības iestādēm, fiziskām un juridiskām personām.

 

Atgādinām, ka kopš 2011.gada 1.septembra ir pieejams LNS nodrošināts surdotulka pakalpojums izglītības iestādēs - līdz 480 akadēmiskajām stundām mācību gadā. Tāpat cilvēkiem ar I grupas redzes invaliditāti ir tiesības saņemt pabalstu asistenta izmantošanai līdz 10 stundām nedēļā. Tam atvēlēti līdzekļi no Eiropas Sociālā fonda.

 

Vienlaikus 2012.gada septembrī sekmīgi uzsākts asistenta pakalpojums skolās, jo līgumi par asistenta pakalpojumu sniegšanu noslēgti ar 200 pakalpojumu veicējiem. Tas nozīmē, ka 200 cilvēkiem ar invaliditāti, lielākoties bērniem un jauniešiem, ir iespēja apmeklēt mācību iestādes, saņemot atbalstu, lai pārvietotos un veiktu pašaprūpi pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs.

 

Tāpat 2012.gadā VDEĀVK klientu apkalpošanas centrā ir veikti vērienīgi rekonstrukcijas darbi, izveidojot to par pieejamu lielāko un modernāko centru cilvēkiem ar invaliditāti visā Latvijā.

 

VDEĀVK ēkā Rīgā, Ventspils ielā 53 veikta renovācija un labiekārtošana ēkas 2. un 3. stāvā 2200 kvadrātmetru platībā, riteņkrēslu pacēlāja uzstādīšana kāpnēs un jauna prasībām atbilstoša lifta uzstādīšana, kā arī veikts kāpņu telpas kosmētiskais remonts un speciālais sienu krāsojums. Šie darbi nodrošina vides pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem un padara pakalpojuma saņemšanu ērtāku apmeklētājiem.

 

Šoruden uzsākta jauno apliecību izsniegšana cilvēkiem ar invaliditāti. Jaunās apliecības, kas ir derīgas starptautiski, cilvēkiem ar invaliditāti ļauj saņemt atlaides pakalpojumiem, ceļojot  Eiropas Savienībā, piemēram, muzejos, teātros, koncertzālēs utt. Tāpat to saņemšana ir vienkāršāka nekā iepriekš – vairs nav jāiesniedz fotogrāfija.

 

Tajā pašā laikā LM sadarbībā ar nozaru ministrijām, sociālajiem partneriem, Tiesībsargu un nevalstiskajām organizācijām šobrīd izstrādā Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādņu 2013.-2019.gadam projektu. Pamatnostādnēs plānots iekļaut problēmjautājumus un to risinājumi tādās jomās kā izglītība, nodarbinātība, veselības aprūpe, vides pieejamība u.c.

 
Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče, LM Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, 29538825,  marika.kupce@lm.gov.lv
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4821034