sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Visi jaunumi > Pieaugušie arī turpmāk papildinās zināšanas astoņos neformālās izglītības moduļos Drukāt
Pieaugušie arī turpmāk papildinās zināšanas astoņos neformālās izglītības moduļos

Pieaugušie arī turpmāk papildinās zināšanas astoņos neformālās izglītības moduļos

 

Nodarbinātie cilvēki neformālās izglītības programmas varēs apgūt arī turpmāk astoņos moduļos pieaugušo mūžizglītībai, bet būs samazināts apgūstamo programmu loks. Šādu lēmumu pieņēma Labklājības ministrijā (LM) izveidotā Apmācību komisija, izvērtējot apmācību sarakstu pieaugušo iesaistei mūžizglītībā.

 

Pieaugušie strādājošie cilvēki varēs apgūt latviešu valodu, svešvalodas, matemātiskās prasmes un pamatprasmes dabaszinībās un tehnoloģijās, apgūt digitālās prasmes. Tāpat mūžizglītības apmācību sarakstā iekļauti moduļi „mācīšanās mācīties”, „sociālās un pilsoniskās prasmes”, „pašiniciatīva un uzņēmējdarbība”, kā arī „kultūras izpratne un izpausme”.

 

„Labklājības ministrija turpinās nodrošināt nodarbinātajiem iespējas pilnveidot kvalifikāciju, prasmes un iemaņas saistībā ar savu profesionālo darbību, lai celtu konkurētspēju un darba ražīgumu, kā arī preventīvi novērstu bezdarba riskus,” uzsver Imants Lipskis, LM Darba tirgus politikas departamenta direktors.

 

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) projekta īstenošanas rezultāti liecina, ka 2012.gadā populārākā neformālās izglītības programma bija „Saziņa svešvalodās”, kurā mācījušies 8768 cilvēki. Pašiniciatīvu un uzņēmējdarbību apguvuši 616, bet digitālās prasmes – 573 strādājošie. Saziņas prasmes valsts valodā pilnveidojuši 547 cilvēki.

 

Atgādinām, ka Apmācību komisijas sastāvā iekļauti LM, Ekonomikas, Izglītības un zinātnes, Zemkopības ministrijas, NVA, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāvji, kā arī eksperti.

 

Projekta  Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personāmmērķis ir veicināt nodarbināto un pašnodarbināto cilvēku konkurētspēju, paplašinot mūžizglītības pieejamību visā valstī un sniedzot iespēju apgūt interesēm un darba tirgus pieprasījumam atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetences visā darba mūža garumā. Mācībām var pieteikties ikviens nodarbināts vai pašnodarbināts cilvēks no 25 gadu vecuma, izņemot valsts civildienesta ierēdņus.

 

Arī 2013. un 2014.gadā turpināsies mūžizglītības projekta īstenošana, paredzētais projekta finansējums šajos divos gados būs 2 miljoni latu. Pieteikties neformālās izglītības apmācību moduļiem interesenti varēs NVA filiālēs.

 

Projekta Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām īstenošana turpinās no 2010.gada aprīļa līdz 2014.gada 30.jūnijam, kopumā tajā paredzēts iesaistīt 23 200 cilvēkus. Projekta kopējais finansējums ir 6.44 miljoni latu. To pilnībā finansē no Eiropas Sociālā fonda.

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4821968