sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Projekti - iepirkumi > „Reģionālo cilvēku ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti organizāciju līdzdalības resursu stiprināšana politikas plānošanā un ieviešanā” Drukāt
„Reģionālo cilvēku ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti organizāciju līdzdalības resursu stiprināšana politikas plānošanā un ieviešanā”

Projekta mērķis ir veicināt aktīvu un kvalitatīvu cilvēku ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti reģionālo nevalstisko organizāciju līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā.

Projekta mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti šādi projekta apakšmērķi:

1.      Uzlabot reģionālo cilvēku ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti nevalstisko organizāciju teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas par līdzdalības iespējām politikas plānošanas un ieviešanas procesā

2.      Paaugstināt tās informācijas kvalitāti un daudzveidīgumu, kas tiek izmantota sagatavojot atzinumus un ieteikumus dažādiem politikas dokumentiem, kas saistīti ar cilvēku ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti situāciju Latvijā, papildinot to ar reģionālo informāciju;

Izvirzītie mērķi tiks sasniegti izveidojot un attīstot reģionālo organizāciju sadarbības tīklu, tādējādi apkopojot dažādu cilvēku ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti vajadzības un risinājumus vienā ģeogrāfiskā telpā.

Projekta tiešā mērķa grupa būs 80 apmācīti cilvēki ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti Latvijas lauku reģionos. Šie cilvēki ir to NVO biedri, kas vēl nav iesaistījušās ciešākā sadarbības tīklojumā ar SUSTENTO, tomēr ir izrādījušas patiesu interesi iekļauties līdzdalības procesos un apgūt pamatprasmes šīm darbībām

Parasti reģionos NVO ir izveidojušās vietējā līmeni ar skaidru mērķi sniegt atbalstu un palīdzību tuvākajā apkārtnē dzīvojošajiem cilvēkiem ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti, un viņi šo darbu veic lieliski. Organizācijas pamatā strādā individuālā līmenī un tās ne vienmēr izprot, ka ir iespējams katra viena cilvēka problēmu atrisināt, izmainot situāciju kopumā – piemēram, izdarot izmaiņas MK noteikumos. Organizācijām ir jāmācās saprast valsts un pašvaldības darbības pamatprincipus – ir jāzina, kam izteikt savu sāpi, lai tā tiktu ne tikai uzklausīta, bet arī risināta.

 

Projekta realizācijas laikā no 2012.gada 1.oktobra līdz 2013.gada 30.septembrim, soli pa solim situācija tiks gan apzināta, gan izskaidrota, gan rasts instruments, kā strādāt atbildīgi kopā ar SUSTENTO.


                                                                                   
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5168880