sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Visi jaunumi > LM aicina nodrošināt pieejamu vidi cilvēkiem ar invaliditāti Drukāt
LM aicina nodrošināt pieejamu vidi cilvēkiem ar invaliditāti

LM aicina nodrošināt pieejamu vidi cilvēkiem ar invaliditāti

 

Labklājības ministrija (LM) aicina arhitektus, plānotājus, būvniekus, pašvaldības un citus būvniecības procesā iesaistītos dažādu objektu celtniecības vai rekonstrukcijas laikā sadarboties un konsultēties ar cilvēkus ar invaliditāti pārstāvošām nevalstiskajām organizācijām. To ieteikumu ievērošana palīdzēs padarīt vidi, īpaši sabiedriskos objektus, pieejamākus dažādām sabiedrības grupām.

 

„Sadarbojoties un parādot katras atbildīgās personas un institūcijas ieinteresētību vides sakārtošanā un pieejamības nodrošināšanā, Latvijā ir iespējams izveidot iedzīvotājiem draudzīgu un ikvienam cilvēkam pieejamu vidi, kā arī vienlīdzīgas iespējas saņemt pakalpojumus,” uzsver labklājības ministre Ilze Viņķele.

 

LM ir pārliecināta, ka, konsultējoties ar organizācijām, kas pārstāv cilvēkus ar invaliditāti, ir iespējams panākt būtiskus uzlabojumus pieejas nodrošināšanā fiziskajai videi, transportam, informācijai un sakariem un citiem objektiem un pakalpojumiem. Viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem ir šķēršļu un barjeru likvidēšana pie ēkām, ceļiem, transporta un citiem iekštelpu un āra objektiem, tostarp skolām, mājokļiem, ārstniecības iestādēm un darba vietām, pakalpojumu sniegšanas vietām.

 

Padarot pieejamāku vidi cilvēkiem ar invaliditāti, tā vienlaikus kļūs draudzīgāka un ērtāk lietojama arī citām cilvēku kategorijām, kurām dažādu apstākļu dēļ ir ierobežotas iespējas pārvietoties, iekļūt institūcijās un saņemt pakalpojumus. Sakārtotas vides priekšrocības īpaši novērtēs vecāka gadagājuma cilvēki, mazi bērni, vecāki ar bērnu ratiņiem u.c.

 

Spēkā esošie tiesību akti, piemēram, būvniecībā, jau tagad nosaka obligātos pieejamas vides nosacījumus. Tas pats attiecināms arī uz sabiedrisko transportu un tā infrastruktūru – tā pieejamības nodrošināšanai jau tagad ir jāpilda spēkā esošās Eiropas Savienības direktīvas un politikas plānošanas dokumentos ietvertie uzdevumi, taču daudzi finanšu ietilpīgi projekti pieejamības nodrošināšanai īstenojami ilgākā laika periodā, līdz ar to pagaidām šī joma ir attīstības stadijā un vides pieejamība ir nepietiekama.

 

2011.gadā LM veica apsekojumu, pārbaudot vides pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti. Iegūtie dati liecina, ka 65% no 185 apsekotajiem objektiem ir pieejami cilvēkiem ar kustību, redzes, garīga rakstura traucējumiem un cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. 29% objektu vides pieejamība nodrošināta tika daļēji, galvenokārt cilvēkiem ar kustību traucējumiem, savukārt 6% objektu vide nav pieejama. Tas nozīmē, ka šajos objektos cilvēkiem ar invaliditāti ir apgrūtināta vai liegta iespēja saņemt pakalpojumus.

 

Atgādinām, ka Latvijā cilvēku ar invaliditāti tiesības uz pieejamu vidi un pakalpojumiem ir nostiprinātas ANO konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām: lai cilvēki ar invaliditāti varētu dzīvot neatkarīgi un pilnvērtīgi piedalīties visās dzīves jomās, valstij ir jāveic atbilstoši pasākumi, lai vienlīdzīgi ar citiem nodrošinātu viņiem pieeju fiziskajai videi, transportam, informācijai un citiem objektiem un pakalpojumiem.

 
Informāciju sagatavoja:

Zane Brīvmane, LM Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26134505,  zane.brivmane@lm.gov.lv

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4770588