sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Visi jaunumi > Kā ietekmēt invaliditātes politiku praktiski Drukāt
Kā ietekmēt invaliditātes politiku praktiski

Pirmo reizi Latvijā notika augsta līmeņa darba konference par invaliditātes jautājumiem. Tajā piedalījās gan atbildīgās amatpersonas un cilvēku ar invaliditāti organizāciju vadītāji no Lietuvas un Igaunijas, gan Eiropas Foruma cilvēkiem ar invaliditāti valdes priekšsēdētājs Janis Vardakastanis.

Darba konferences mērķis bija apzināt, kā trijās Baltijas valstīs cilvēku ar invaliditāti jumta organizācijas ir iesaistītas ANO Konvencijas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām realizācijā, kāda ir šo organizāciju kapacitāte un spēja pildīt tai uzdotos uzdevumus, kāds ir valsts atbalsts šīm organizācijām.

Līdzās tam darba konferencē tika aplūkots šobrīd ļoti aktuālais jautājums par jauno ES Struktūrfonda periodā (2014 – 2020) izmantojuma plānojumu valstī. Kā jau vairākkārtīgi ir norādījis Eiropas Forums cilvēkiem ar invaliditāti – vismaz 20% šo līdzekļu ir jābūt izmantotiem sociālās iekļaušanas nodrošināšanai, tostarp lielu uzmanību pievēršot arī cilvēku ar invaliditāti jautājumiem – tādiem kā nodarbinātība, deinstitucionalizācija, atbalsta pakalpojumu u.c. Darba konferencē paredzēts analizēt, kā plānots šos jautājumus risināt visās trijās Baltijas valstīs.

Darba gaitā skatītās prezentācijas atrodamas šeit:

Igaunijas ziņojums – Igaunijas Cilvēku ar invaliditāti organizāciju apvienība Meelis Joost - prezentācija

Lietuvas ziņojums – Lietuvas Cilvēku ar invaliditāti nacionālai forums - prezentācija 

Latvijas ziņojums- Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO valdes priekšsēdētāja - Gunta Anča - prezentācija
 

Eiropas Foruma Cilvēkiem ar invaliditāti Direktora vietnieks - Javier Güemes - prezentācija

Lietuvas Finanšu ministrijas ES Struktūrfondu vadības departamenta direktora vietnieks Ramūnas Dilba - prezentācija

Lietuvas Ekonomikas ministrijas Mazās un vidējās uzņēmējdarbības departamenta direktors Mindaugas Danys - prezentācija

Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta direktore Labklājības ministrija Elīna Celmiņa - prezentācija 

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5244388