SUSTENTO > ANO Konvencija > ES: ceļš brīvs uz pievienošanos Cilvēktiesību līgumam
ES: ceļš brīvs uz pievienošanos Cilvēktiesību līgumam
 
Brisele, 2010. gada 6. decembris
ES vajadzētu pievienoties Konvencijai par Cilvēku ar invaliditāti tiesībām
 
Cilvēku ar invaliditāti kustība vēlas, lai ES nekavējoties pievienotos ANO Konvencijai,” teica Yannis Vardakastanis, Eiropas Cilvēku ar invaliditāti foruma prezidents. “Tagad vairs nepastāv nekādu juridisku šķēršļu, kas kavētu ES doties uz priekšu. Tas būs nozīmīgs politisks pavērsiens, kas liks ievērot cilvēktiesību likuma prasības un iekļaut cilvēkus ar invaliditāti cilvēktiesību darba kārtības augšgalā.”
 
ES Padomes sēdē 2010. gada 2. decembrī dalībvalstis vienojās par vienotu rīcības kodeksu – dokumentu, kas regulēs dalībvalstu sadarbību ar Eiropas Komisiju jautājumos par cilvēku ar invaliditāti tiesību konvenciju. Kad cilvēku ar invaliditāti organizācijas šā gada sākumā tikās ar Komisijas viceprezidenti Vivianu Redingu, viņa teica: “Ja rīcības kodekss starp ES un dalībvalstīm tiks pieņemts nākamo mēnešu laikā, Eiropas Savienība iestrādās šo konvenciju Apvienotajās Nācijās Beļģijas prezidentūras laikā,” un līdz ar to šis līgums kļūs Eiropas Savienībai juridiski saistošs.  
 
Cilvēku ar invaliditāti tiesību konvencija, kas stājās spēkā 2008. gada maijā, ir pirmais Apvienoto Nāciju cilvēktiesību līgums, kas īpaši saistīts ar cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Tas kļuva par realitāti, galvenokārt pateicoties teksta apspriešanā iesaistīto cilvēku ar invaliditāti mobilizācijai. ES kļūtu par pirmo reģionālās pārvaldes institūciju, kas pievienojusies Cilvēku ar invaliditāti tiesību konvencijai vai jebkuram citam starptautiskam cilvēktiesību līgumam.
 
"ES pievienošanās liek dalībvalstīm skaidri saprast, ka pienācis laiks apņemties aizstāvēt cilvēku ar invaliditāti tiesības, ratificējot šo konvenciju un īstenojot to dzīvē,” teica Bendžamins Vards, Eiropas un Centrālāzijas Human Rights Watch nodaļas direktora vietnieks, “Tas paaugstinās arī cilvēku ar invaliditāti tiesību profilu ES attiecībās ar citām valstīm, ieskaitot tās, kuras nevēlas pievienoties ES.”
 
Līdz 2010. gada novembrim Konvenciju bija ratificējušas tikai 16 no 27 ES dalībvalstīm: Austrija, Beļģija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Vācija, Ungārija, Itālija, Latvija, Lietuva, Portugāle, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Zviedrija un Apvienotā Karaliste. No citām Eiropas valstīm, kas izteikušas vēlēšanos pievienoties ES, Konvenciju ratificējušas Bosnija un Hercegovina, Kroātija, Montenegro, Serbija un Turcija, bet Albānija, bijusī Dienvidslāvijas republika Maķedonija, Īslande un Kosova to nav izdarījušas.
 
Saskaņā ar rotējošās vadības sistēmu pašreizējā ES prezidējošā valsts ir Beļģija, un tā pievienošanos Konvencijai ir izvirzījusi par prioritāti. Beļģijas sociālo lietu valsts sekretārs Žans Marks Delizē, noslēdzot Eiropas Cilvēku ar invaliditāti dienu 3. decembrī, sacīja: „Es gribu, lai pievienošanās šai ANO Konvencijai Beļģijas prezidentūras laikā notiktu, cik drīz vien iespējams. Ja šis lēmums tiks pieņemts, negaidot, kad tam pievienosies visas dalībvalstis, ES būs raidījusi spēcīgu signālu.”
 
Līdz ar pievienošanos Cilvēku ar invaliditāti tiesību konvencijai no ES tiks prasīts izveidot “kontaktinstitūciju”, kas būs atbildīga par konvencijas prasību īstenošanu Eiropas Savienībā. Eiropas cilvēku ar invaliditāti organizācijas un Human Rights Watch aicina ES šīs “kontaktinstitūcijas” funkcijas uzticēt Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra birojam, lai tiktu garantēts, ka cilvēku ar invaliditāti tiesības tiks integrētas visos ES politikas aspektos.
 
Vairāk informācijas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām Eiropā varat atrast šeit:
http://www.hrw.org/en/reports/2010/09/23/once-you-enter-you-never-leave-0
 
Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar:
Ņujorkā, Amanda McRae (angļu): +1 212 377 9424; vai +1 913 226 4784 (mobilais) | mcraea@hrw.org
Briselē, Aurelien Dayde (franču, angļu): +32 485 64 39 93 (mobilais) | aurelien.dayde@edf-feph.org
 
Papildu informācija
 
Par ANO Konvenciju
 
Deviņi galvenie starptautisko cilvēktiesību instrumenti
Pastāv deviņi galvenie starptautisko cilvēktiesību līgumi ANO līmenī. Stājusies spēkā 2008. gada maijā, ANO Konvencija par cilvēku ar invaliditāti tiesībām ir pirmais līgums, kas īpaši attiecas uz cilvēku ar invaliditāti tiesībām, un tā tapšanu lielā mērā veicinājusi aktīva to cilvēku mobilizācija, kuri piedalījās konvencijas teksta apspriešanā. Eiropas Cilvēku ar invaliditāti forumam tas kļuva par vēsturisku sasniegumu cīņā pret cilvēku ar invaliditāti tiesību pārkāpumiem.
 
Par ES Padomi
 
Eiropas Savienības Padome sanāca kopā Briselē 2. decembrī. Padome pieņēma rīcības kodeksu, kas piemērojams Padomei, dalībvalstīm un Eiropas Komisijai. Tajā izklāstīta iekšējā kārtība, kādā Eiropas Savienībai jāīsteno un jāreprezentē ANO Cilvēku ar invaliditāti tiesību konvencijas prasības. ES Padomes preses relīzi lejuplādējiet šeit.
 
Par mums
 
“Cilvēktiesību uzraudzība” (Human Rights Watch) ir viena no pasaules vadošajām neatkarīgajām organizācijām, kas aizsargā un aizstāv cilvēku tiesības. Pievēršot starptautiskās sabiedrības uzmanību cilvēktiesību pārkāpumiem, HRW ļauj sadzirdēt apspiesto balsis un liek apspiedējiem atbildēt par saviem noziegumiem. Human Rights Watch jau 30 gadus ir neatlaidīgi strādājusi, lai sagatavotu tiesisku un morālu pamatu pamatīgām un paliekošām izmaiņām, un ir cīnījusies par to, lai panāktu vairāk taisnības un drošības cilvēkiem visā pasaulē.
 
Eiropas Cilvēku ar invaliditāti forums (The European Disability Forum)ir Eiropas sadarbības organizācija, kas pārstāv Eiropā dzīvojošo 80 miljonu cilvēku ar invaliditāti intereses. EDF misija ir panākt, lai cilvēkiem ar invaliditāti pilnībā tiktu nodrošināta pieeja cilvēka pamattiesībām, viņiem aktīvi iesaistoties Eiropas politikas veidošanā un īstenošanā. EDF ir Sociālās Platformas alianses biedrs un darbojas ciešā sadarbībā ar Eiropas varas institūcijām, Eiropas Padomi un Apvienotajām Nācijām.  
Citas ziņas
 
·         10 June 2010 /// Face to face with Viviane Reding: ready to take next steps on the Un Convention
 
·         18 February 2010 /// EU accession to the UN Convention: a great advance stopped in its track