SUSTENTO > ANO Konvencija > Pirmo reizi Eiropas Savienība pievienosies kādai no ANO konvencijām
Pirmo reizi Eiropas Savienība pievienosies kādai no ANO konvencijām
Ceļš, kā ES dalībvalstis ratificē kādu no ANO konvencijām, ir divējāds. Viens, ko veikušas dažas dalībvalstis, tajā skaitā arī Latvija, ir ratificēt Konvenciju un ratificēt fakultatīvo protokolu, tikai pēc tam veicot atbilstošās izmaiņas nacionālajā likumdošanā. Otrs – veikt vispirms visas nepieciešamās juridiskās darbības, lai valsts likumi visās jomās būtu saskaņā ar konvenciju, un tikai tad ratificēt šo juridiski saistošo starptautisko dokumentu ar klātpievienotajiem nosacījumiem. Šādu ceļu veic Zviedrija un pārējās Skandināvijas valstis.
Šī iemesla dēļ Eiropas Savienībā vēl aizvien ir diezgan daudz valstu, kuras tuvākā gada laikā par Konvencijas ratifikāciju vēl nedomā. Lai ES varētu ratificēt starptautisko dokumentu, ir nepieciešams noteikts dalībvalstu skaits, kas to būtu jau apstiprinājušas. Pagaidām nepieciešamais skaits vēl nav sasniegts, tāpēc Beļģijas prezidentūras laikā tiek meklēts kompromiss, kas ļautu ES ratificēt Konvenciju iespējami ātrāk.