SUSTENTO > Aktivitātes > 2008.gada jūnijs
2008.gada jūnijs

4.,5. 06.

Piedalīšanās Briselē starptautiskajā konferencē par specifiskiem diskriminācijas riskiem cilvēkiem ar smagu invaliditāti.

05.06.

Piedalīšanās sadarbības organizācijas "Rūpju bērns" Mēness mājas 3 gadu jubilejas svinībās.

06.06.

Piedalīšanās Rīgas domes gadskārtēja "Labās prakses" konferencē.

09.,10.06.

SUSTENTO pārstāves I.Šķesteres piedalīšanās Eiropas Kopienas projekta konferencē "MonAMI" (Košicē, Slovākijā), lai iepazīstinātu tās organizācijas ar Latvijas cilvēku ar invaliditāti situāciju IT jomā.

12.06.

18.06.