SUSTENTO > Aktivitātes > 2007.gada augusts
2007.gada augusts

02.08.

Seminārs Jēkabpilī projekta “Motivācijas programma cilvēkiem ar invaliditāti „Solis ceļā uz darbu”” ietvaros.

08.08.

Seminārs Jēkabpilī projekta “Motivācijas programma cilvēkiem ar invaliditāti „Solis ceļā uz darbu”” ietvaros.

14.08.

Tikšanās SUSTENTO birojā, piedaloties dalīborganizāciju pārstāvjiem, ar Labklājības ministri D.Staķi, LM Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktori S.Baltiņu un VDEĀK direktoru A.Zīvertu.

14.-16.08.

Dalība Pilsoniskās Alianses organizētajā vasaras akadēmijā par lobēšanu.

17.08.

Tikšanās ar Starptautiskās Rīgas lidostas apkalpošanas uz zemes servisa direktoru Gintu Gariņu, lai pārrunātu Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1107/2006 par invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu.

21.08.

LCĪVSO SUSTENTO darba grupas "Par dzīvi sabiedrībā" kārtējā tikšanās.

23.08.

24.08.

Tikšanās ar Globālā fonda Cīņai ar AIDS, tuberkulozi un malāriju programmas virzītāju Sandru Irbi.

30.08.

Piedalīšanās ceturtajā Rīgas pašvaldības cilvēkiem ar invaliditāti padomes sēdē.