SUSTENTO > Aktivitātes > 2007.gada jūlijs
2007.gada jūlijs

Jūlijā turpinās apmācības 2 SUSTENTO īstenotajos projektos:  „Informatīvās tehnoloģijas cilvēku ar invaliditāti uzņēmējdarbības attīstības nākotne”  un „Piecsoļu motivācijas programma cilvēku ar invaliditāti – bezpajumtnieku integrācijai darba tirgū”

07.,08.07.

G.Ančas piedalīšanās kārtējā EDF valdes sēdē, kas notika Lisabonā. Tika lemts par NVO, kas apvieno cilvēkus ar invaliditāti, iespējām iesaistīties Eiropas struktūrfondu izmantošanas novērtēšanā savā valstī. Tāpat dienas kārtības jautājumi bija par EDF 10 gadu jubilejas svinību pasākumiem, kas notiks š.g. 4.oktobrī Briselē, un par veicamajiem darbiem, lai Eiropas valstis ātrāk ratificētu ANO konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām.

13.07.

Kārtējā mūsu organizācijas darba grupas "Par dzīvi sabiedrībā" sēde.

26.07.

Darba grupas sanāksme par konferenci "Labāka Eiropa cilvēkiem ar invaliditāti".

31.07.

Sadarbībā ar VIAA un ISMA partneriem nacionālā konference "Labāka Eiropa cilvēkiem ar invaliditāti".