SUSTENTO > Aktivitātes > 2007.gada maijs
2007.gada maijs

Arī maija mēnesī pēc noteikta grafika 3 projektu ietvaros noris apmācības cilvēkiem ar invaliditāti, lai viņus motivētu gan atgriezties, gan iekļauties darba tirgū.

10.05.

11.05.

Svinīgā SUSTENTO valdes sēde par godu organizācijas 5.gadadienai

17.05.

Darbs Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu darba grupā. 

24.01.

Starptautiskā, SUSTENTO organizētā konference par Latvijas un Eiropas Savienības invaliditātes politiku.

25.05.

Piedalīšanās otrajā Rīgas pašvaldības cilvēkiem ar invaliditāti padomes sēdē.

28.05.

Piedalīšanās pirmajā Saeimas un nevalstisko organizāciju forumā.