SUSTENTO > Aktivitātes > 2007.gada aprīlis
2007.gada aprīlis

Aprīļa mēnesī pēc noteikta grafika 3 projektu ietvaros noris apmācības cilvēkiem ar invaliditāti, lai viņus motivētu gan atgriezties, gan iekļauties darba tirgū.

13. 04.

SUSTENTO pārstāvniecības sanāksme.

16.04.

Sācies projekta "Informatīvās tehnoloģijas cilvēku ar invaliditāti uzņēmējdarbības attīstības nākotne" apmācību semināru pirmais cikls. 10 pirmie amatnieki apgūst uzņēmējdarbības un informatīvo tehnoloģiju pamatzināšanas.

23., 24.04.

Piedalīšanās Starptautiskā projekta ”Bērni ar invaliditāti un vardarbība; primārie preventīvie pasākumi ģimenēs” (Grieķija, Itālija, Portugāle, Igaunija un Latvija) darba grupas otrajā tikšanās Portugālē Lisabonā. Šajā reizē tika analizētas apkopotās anketas un tika izstrādātas vadlīnijas labās prakses piemēru apkopošanā.

24.04.

Tikšanās ar Norvēģijas Cilvēkiem ar invaliditāti organizāciju federācijas delegāciju, kas dibināta 1950. gadā. Galvenās sarunu tēmas - pieredzes apmaiņa un sadarbības iespējas.

27.04.

1) Piedalīšanās īUMSIL sadarbībā ar Eiropas Parlamenta Informācijas biroju Latvijā organizētajā konferencē "Par un pret iecietību";

2) Piedalīšanās starptautiskā konferencē, ko rīkoja Rehabilitācijas centrs " Mēs esam līdzās". Konferences tēma - jauniešu ar kustību traucējumiem integrācijas problēmas sabiedrībā.