SUSTENTO > Aktivitātes > 2007.gada februāris
2007.gada februāris

02.02.

Beidzamā apmācības semināra diena projekta  - Atbalsta centrs „Līdzīgs līdzīgam” sociālās funkcionēšanas prasmju attīstībai un profesionālajai rehabilitācijai cilvēkiem ar invaliditāti vai draudošu invaliditāti - ietvaros, kurā tika sagatavoti nākamie līdzatbalsta sniedzēji gan individuālajam, gan atbalsta grupu darbam.

05.02.

Tikšanās ar partijas "Jaunais laiks" pārstāvjiem. 

08.02.

 SUSTENTO Valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, deleģēta no Eiropas Sociālo lietu komitejas, Briselē uzstājās ar savu viedokli Augsta līmeņa darba grupā invaliditātes jautājumu risināšanā.

14.02.

Projekta "Motivācijas programma cilvēkiem ar invaliditāti "Solis ceļā uz darbu"" pirmais seminārs - sociālpsiholoģiskais treniņš, ko vada psiholoģe Benita Griškēviča.

SUSTENTO birojā tikās GSK un pacientu organizāciju vadītāji, lai turpinātu darbu pie kopējā memoranda.

21.02.


22.02.

SUSTENTO piedalījāss Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta Vienādu iespēju gada aktivitāšu ieviešanas darba grupas sanāksmē.
28.02. 
Projekta "Motivācijas programma cilvēkiem ar invaliditāti "Solis ceļā uz darbu"" apmācību darbs. Šajā dienā turpinās sociālpsiholoģiskais treniņš, ko vada psiholoģe Benita Griškēviča.