SUSTENTO > Visi jaunumi > Ieteikumi cilvēku ar invaliditāti iekļaušanai, reaģējot uz COVID-19
Ieteikumi cilvēku ar invaliditāti iekļaušanai, reaģējot uz COVID-19

Ieteikumi cilvēku ar invaliditāti iekļaušanai, reaģējot uz COVID-19

Nodrošināt pieejamu informāciju par situāciju valstī

Ikvienam cilvēkam ir tiesības uz tūlītēju un precīzu informāciju par situāciju valstī un pasākumiem, kas viņiem un viņu ģimenēm būtu jāveic. Tas iekļauj:

Tas attiecas uz visu publisko un privāto informāciju, ieskaitot valsts un vietējos ziņu sniedzējus (gan tiešraidē, gan ierakstos).

Pieejami, iekļaujoši, higiēniski veselības pakalpojumi un citas iespējas

 

Investējot pakalpojumu sniegšanā un atbalstā - lai nodrošinātu svarīgāko pakalpojumu nepārtrauktību, ir nepieciešams valsts un Eiropas atbalsts

Cilvēku ar invaliditāti iesaistīšana

 

Nodrošināt, ka cilvēki netiek atstāti bez būtiskām precēm, atbalsta un cilvēku kontakta

 

Atbalsta tīkli un palīgierīces

Ienākumu aizsardzība

Nodrošināt, lai sabiedrības veselības komunikācijas vēstījumi būtu cieņpilni un nediskriminējoši

 

Tiek nodrošināta personu ar invaliditāti uzskaite