SUSTENTO > Aktivitātes > 2018.gada augusts
2018.gada augusts

06.08. – 10.08.2018

LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja G. Anča, projektu adītāja D.Veinberga  un politikas koordinatore I.Neimane piedalās seminārā “ANO konvencija par cilvēku ar invaliditāti tiesībām realizācija Kazahstānā”, Almati.

02.08. – 31.08.2018

Starptautiska semināra par pacientu tiesībām sagatavošana.

08.08.2018

Mācību centra organizatore piedalījās Saeimas darba grupā par sociālā nodrošinājuma pabalstu

16.08.2018

LCĪVSO SUSTENTO Valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un Irīna Meļņika tiekas ar izdevniecības Jumava radošo komandu.

17.08.2018

LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja G. Anča, projektu adītāja D.Veinberga, projekta vadītāja L Purmale, mācību centra vadītāja L Cērpa  un politikas koordinatore I.Neimane dalība BSAC “Rīga” dārza svētkos.

18.08.2018

SUSTENTO avīzes redaktores V. Lutiņas dalība cilvēku ar invaliditāti sporta svētkos Alūksnē.

20.08 – 31.08.2018

Cilvēku ar invaliditāti pārstāvošo organizāciju konferences “Izvēlamies labklājības ministru “ gatavošana.

22.08.2018

PITAC centra vadītājas tikšanās ar skolotājiem par Vieglās valodas izmantošanas iespējā mācību procesā.

23.08.2018

LCĪVSO SUSTENTO projekta vadītāja L. Purmale piedalījās diskusijā par portāla www.Latvija.lv pieejamību. 

27. 08.2018

LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja G. Anča,  projekta vadītāja L Purmale, mācību centra organizatore L Cērpa  un politikas koordinatore I.Neimane tikās ar ASV vēstniecības pārstāvjiem.