SUSTENTO > Visi jaunumi > Diskutē par veselīga dzīvesveida politiku bērniem un jauniešiem ES līmenī
Diskutē par veselīga dzīvesveida politiku bērniem un jauniešiem ES līmenī

Diskutē par veselīga dzīvesveida politiku bērniem un jauniešiem ES līmenī

 

Šodien, 23.februārī, preses konferencē Latvijas Nacionālajā Bibliotēkā medijiem tika sniegta informācija par augsta līmeņa konferenci, kuras laikā vadošie Eiropas līmeņa veselības nozares eksperti diskutē par uztura un fizisko aktivitāšu nozīmi bērniem un jauniešiem izglītības iestādēs. 

Latvijas Republikas veselības ministrs Guntis Belēvičs atgādināja, ka atbildība par veselu sabiedrību nav tikai valstu veselības ministriju kompetencē, bet jāskatās plašāk un sasniedzamie rezultāti jāplāno ilgtermiņā, starpnozaru sadarbībā iesaistoties gan valsts un pašvaldību pārvaldes līmeņiem, gan katram indivīdam personīgi.

Tāpat veselības ministrs uzsvēra, ka konferencepar veselīgu dzīvesveidu bērniem un jauniešiem ir tikai pirmais solis, un Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības padomē darbs pie pārtikas un uztura politikas pilnveidošanas Eiropas Savienībā ar to nebeidzas. Balstoties uz konferences laikā gūtajām atziņām, tiks sagatavots ziņojums, iekļaujot tajā gūtos secinājumus un labās prakses piemērus. Šo ziņojumu plānots prezentēt veselības ministru neformālajā sanāksmē, kas notiks aprīlī Rīgā, un tās laikā tiks rosināta ministru diskusiju par uztura politikas nākotni Eiropas Savienībā.

Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta pārstāvis Džons F. Raiens (John F.Ryan) norādīja, ka bērnu un jauniešu aptaukošanās ir jāvērtē ne tikai kā sabiedrības veselības problēma, bet arī vērā ņemams drauds valstu ekonomikām. Liekais svars ir riska faktors tādām nopietnām saslimšanām kā diabēts, sirds asinsvadu un onkoloģiskās slimības. Līdz ar to 28 Eiropas Savienības dalībvalstu uzdevums ir identificēt tās politikas un stratēģijas, kas ir efektīvākās un pielietojamas tieši izglītības iestādēs. Kā atsevišķu problēmu Džons F. Raiens iezīmēja fiziski aktīva dzīvesveida popularizēšanu bērnu un jauniešu auditorijā, vienlaikus mazinot pie TV un datora ekrāniem pavadīto laiku.

Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionālais biroja pārstāvis Gaudens Galea (Gauden Galea) uzsvēra, ka bērni un jaunieši ir gan riska grupa, gan tajā pašā laikā pateicīga auditorija, jo tas ir brīdis, kad varam ietekmēt uztura, fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida izvēli. Gaudens Galea uzsvēra, ka veselīgai izvēlei jābūt pieejamai visās sociāli ekonomiskajās grupās. Savukārt konferencē gūtās mācības un atziņas jāietver turpmākajās politikas plānošanas dokumentos Eiropas Savienības līmenī.

Kā ziņots iepriekš no 23. līdz 24.februārim Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomes ietvaros Rīgā notiek starptautiska, augsta līmeņa konference, kuras laikā vadošie Eiropas līmeņa veselības nozares eksperti diskutē par uztura un fizisko aktivitāšu nozīmi bērniem un jauniešiem izglītības iestādēs.