SUSTENTO > Projekti - iepirkumi > Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas Partnerības projects „Recommendations for Inclusive Vocational and Higher Education for Persons with Disabilities”
Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas Partnerības projects „Recommendations for Inclusive Vocational and Higher Education for Persons with Disabilities”

Mūžizglītības programmas  Leonardo da Vinci  apakšprogrammas Partnerības projects   „Recommendations for Inclusive Vocational and Higher Education for Persons with Disabilities”.

Nr. 2013-1-LT1-LEO04-09135 7
Darbības laiks no 2013. gada 1. augusta 2015. gada 31. jūlijam

Cilvēkiem ar invaliditāti ir tiesības saņemt vienlīdzīgu izglītību, salīdzinot ar jebkuru citu personu, vidē, kurā tiek ņemtas vērā indivīda vajadzības. Lai to sasniegtu, izglītības iestāžu politikai jāpievēršas visaptverošai pieejai dažādām izglītības iespējām mūžizglītības perspektīvā. Izglītības iestāžu mācību vide, organizācija un izglītības sistēma būtu jāmaina, lai “nojauktu” barjeru starp studentiem ar invaliditāti, lai viņi var maksimalizēt savas iespējas akadēmiskos un sociālos sasniegumos. Iekļaujošā pieeja dos labumu visiem studentiem neatkarīgi no tā, vai viņiem ir invaliditāte vai nav, vai, piemēram, ir problēmas ar mācīšanos vai nav. Iekļaušanas procesā trūkst progresa. Iemesli tam ir tehnisko un cilvēku resursu trūkums izglītības nozarē.  Nabadzības līmenis cilvēkiem ar invaliditāti, kuri ir darbspējas vecumā, ir divreiz lielāks nekā personām viņu vecuma grupā, kuriem nav invaliditāte. Iemesls tam ir nevis invaliditāte, bet gan atbilstošas kvalifikācijastrūkums.

Projektā darbojas partneri no Lietuvas, Anglijas un Itālijas

Projekta mērķis:

Iedrošināt profesionālās un augstākās izglītības iestādes kļūt par “cilvēkiem ar invaliditāti draudzīgām” institūcijām un veicināt šo cilvēkus ar invaliditāti aktīvi iesaistīties izglītības procesos, lai stimulētu savas profesionālās, sociālās, personīgās un karjeras dzīves attīstību.

Rezultāti:

Attīstīt vispārējas iekļautības rekomendācijas profesionālajās un augstākās izglītības iestādēs personām ar invaliditāti. Attīstītās rekomendācijas var būt izglītības iestāžu darba rīki, lai veicinātu iekļaušanu un nodrošinātu cilvēkiem ar invaliditāti un viņu pārstāvētajām organizācijām iekļaujošāku izglītību.

Projekta galvenais mērķis - iedrošināt profesionālās un augstākās izglītības iestādes kļūt par “cilvēkiem ar invaliditāti draudzīgām” institūcijām un veicināt šo cilvēkus ar invaliditāti aktīvi iesaistīties izglītības procesos, lai stimulētu savas profesionālās, sociālās, personīgās un karjeras dzīves attīstību.

Projekta rezultātu kopsavilkums.

Projekta rekomendācijas angļu valodā.