SUSTENTO > Visi jaunumi > Vienojas par atbalstu nevalstisko organizaciju pasākumiem Latvijas prezidentūras laikā
Vienojas par atbalstu nevalstisko organizaciju pasākumiem Latvijas prezidentūras laikā
Latvijas prezidentūras vadmotīvs ir 3i – iesaistīšanās, izaugsme, ilgtspēja. Sabiedrības līdzdalībai ir būtiska loma prezidentūras norisē, tādēļ īpaši svarīgi izcelt Latvijas iedzīvotāju iesaistīšanās iespējas. Lai veicinātu pilsoniskās sabiedrības iesaisti prezidentūras sagatavošanā un norisē, tiek organizēts projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām. Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt Latvijā reģistrēto nevalstisko organizāciju rīkotos pasākumus, kas sniedz ieguldījumu prezidentūras programmas mērķu īstenošanā un saturiski atbilst Latvijas prezidentūras prioritārajiem virzieniem: Eiropas Savienības konkurētspējas veicināšana, informācijas sabiedrības stiprināšana un Eiropas Savienības globālā loma. Projektu konkursā nevalstiskajām organizācijām tiks sniegts līdzfinansējums projektu īstenošanai 95% apmērā, atbalstot šādas aktivitātes - semināri, konferences, diskusijas, forumi, radošās darbnīcas un interneta risinājumu izmantošana un attīstīšana diskusiju veicināšanai. Atlasītie projekti tiks īstenoti Latvijas prezidentūras laikā, proti, no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 30.jūnijam. Kopumā projektu konkursam 2015.gada budžetā paredzēti 198 082 eiro. Par projektu konkursa administrēšanu atbildīgs Sabiedrības integrācijas fonds. Jau šobrīd Latvijas prezidentūras sekretariāts aktīvi sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām. Līdz šim ir noslēgts sadarbības protokols ar 79 nevalstiskajām organizācijām.