SUSTENTO > Aktivitātes > 2014.gada janvāris
2014.gada janvāris

6. janvāris

Valdes priekšsēdētāja G.Anča un izglītības centra vadītāja I. Kūliņa piedalās SUSTENTO dalīborganizācijas Jelgavas sieviešu invalīdu organizācijas «Zvaigzne» 15 gadu jubilejā.

 

14.janvāris

Notiek LCĪVSO SUSTENTO Pārstāvniecības sapulce

 

16. – 17. janvāris

Valdes priekšsēdētāja G.Anča un organizācijas politikas koordinatore I. Neimane piedalās Samitā par sociālo uzņēmējdarbību Strasbūrā.

 

20. janvāris

Organizācijas politikas koordinatore I.Neimane un SUSTENTO dalīborganizācijas “Motus Vita “ priekšsēdētājs tiekās ar VM farmācijas departamenta vadītāju J.Zvejnieku un ārstniecības departamenta pārstāvjiem, lai pārrunātu ALS slimnieku medicīniskās aprūpes prioritātes un attīstību.

 

21.janvāris

SUSTENTO reģistrē organizācijas struktūrvienību „Mācību centrs”

 

23.janvāris

Organizācijas politikas koordinatore I.Neimane piedalās Farmācijas jomas konsultatīvās padomes sēdē

 

29.janvāris

D.Veinberga piedalās LM sēdē par „Rīcības plānā pamatnostādņu „Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām” īstenošanai 2014.gadam” iekļautajiem pasākumiem

Valdes priekšsēdētāja G.Anča piedalās Sociālās Integrācijas Valsts Aģentūras koledžas padomes sēdē

 

30. janvāris

Valdes priekšsēdētāja G.Anča un organizācijas politikas koordinatore I.Neimane tiekas ar Starptautisko inovatīvo farmācijas firmu asociācijas pārstāvjiem, lai pārrunātu aktualitātes medikamentu pieejamībā.

Valdes priekšsēdētāja G.Anča sniedz intervija žurnālam „Ievas stāsti”

 

31.janvāris

Valdes priekšsēdētāja G.Anča un organizācijas politikas koordinatore I.Neimane tiekas ar Baltijas Cilvēktiesību institūta pārstāvjiem un pārrunā jautājumus par pētījumiem „Cilvēku ar invaliditāti diskriminācija Latvijā”

Valdes priekšsēdētāja G.Anča un organizācijas politikas koordinatore I.Neimane tiekas ar LV Prezidentūras 2015 darbiniekiem, lai pārrunātu prezidentūras pasākumu pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti