SUSTENTO > Līdzdalības ābece > Politikas dokumenta, tiesību akta projekta izstrāde > Kā pieteikties darba grupu/konsultatīvo padomju sēdēm?
Kā pieteikties darba grupu/konsultatīvo padomju sēdēm?
 Kā pieteikties darba grupu/konsultatīvo padomju sēdēm?

Ministriju mājaslapās pie informācijas par konsultatīvās padomes sastāvu, sēžu darba kārtībām un protokoliem, atradīsiet arī kontaktinformāciju, kur var zvanīt, lai rosinātu konkrēta jautājuma iekļaušanu padomes/darba grupas darba kārtībā, kā arī pieteikties sēdes apmeklēšanai.

Labklājības ministrijas konsultatīvās padomes un darba grupas atradīsiet šeit – http://www.lm.gov.lv/text/60

Veselības ministrijas konsultatīvās padomes un darba grupas atradīsiet šeit - http://www.vm.gov.lv/lv/ministrija/


Nosūtiet vēstuli no ministrijas mājaslapas!

Vēstuli Labklājības ministrijai sūtiet šeit – http://www.lm.gov.lv/text/300

Vēstuli Veselības ministrijai sūtiet šeit – http://www.vm.gov.lv/lv/uzdot_jautajumu/

  

Izmantojiet iespēju pārrunāt jautājumus klātienē!

Ministrijās ir atšķirīga apmeklētāju pieņemšanas kārtība, tāpēc noskaidrojiet par pieteikšanos ministrijas apmeklēšanai jau iepriekš!

Par apmeklētāju pieņemšanu Labklājības ministrijā lasiet šeit – http://www.lm.gov.lv/text/46

Par apmeklētāju pieņemšanu Veselības ministrijā lasiet šeit - http://www.vm.gov.lv/lv/kontakti/apmekletaju_pienemsana/