SUSTENTO > Līdzdalības ābece > Politikas dokumenta, tiesību akta projekta izstrāde > Ministrijas
Ministrijas
Ko un kur meklēt ministriju mājas lapās?

Ministriju mājaslapās pievērsiet uzmanību sadaļai „Sabiedrības līdzdalība”. Šajā sadaļā visbiežāk ievietota informācija arī par ministrijā esošajām konsultatīvajām padomēm, darba grupām, par sadarbības līgumiem ar NVO. Visas šis sadarbības formas var palīdzēt Jums sasniegt NVO mērķi.

Sabiedrības līdzdalības sadaļa Labklājības ministrijā – http://www.lm.gov.lv/text/60

Sabiedrības līdzdalības sadaļa Veselības ministrijā - http://www.vm.gov.lv/lv/ministrija/sabiedribas_lidzdaliba/

Tāpat ministriju mājaslapās lietderīgi sameklēt sadaļu, kur publicēti diskusiju dokumenti (iespējams, sadaļas nosaukums varētu atšķirties – tā varētu saukties arī „Tiesību aktu projekti” vai taml). Diskusiju dokumenti ir ministrijas izstrādātie likumprojekti, Ministru kabineta noteikumu projekti vai politikas dokumenti, kas nav vēl iesniegti Ministru kabinetā, nav pieteikti Valsts sekretāru sanāksmē. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”, šādiem projektiem (diskusiju dokumentiem) jābūt publicētiem vismaz 2 nedēļas pirms iesniegšanas Ministru kabinetā.

Ja vēlaties sniegt priekšlikumus vai iebildumus par publicēto diskusiju dokumentu, tad sūtiet vēstuli vai e-pastu uz ministrijas e-pasta adresi un arī diskusiju dokumenta izstrādātājam, kas norādīts pie konkrētā dokumenta.

Iesniedzot Ministru kabinetā, projekta iesniedzējs gatavo anotāciju, kur jāatspoguļo NVO priekšlikumi, kas saņemti šajā laikā, kā arī informācija, vai NVO atbalsta projekta tālāku virzību (šajā gadījumā – iesniegšanu un pieņemšanu Ministru kabinetā) esošajā redakcijā.

Diskusiju dokumentu sadaļa Labklājības ministrijā – http://www.lm.gov.lv/text/1789

Diskusiju dokumentu sadaļa Veselības ministrijā - http://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/publiska_apspriesana/

Darbinieku kontaktinformācija

Visu ministriju mājaslapās ir atrodama informācija par visiem ministrijas darbiniekiem. Visbiežāk tā atrodama apakšsadaļā „Kontakti”. Šī sadaļa vairumā gadījumu atrodama sadaļā „Ministrija” vai līdzīgā.

Darbinieku kontaktinformācija Labklājības ministrijā – http://www.lm.gov.lv/text/365

Darbinieku kontaktinformācija Veselības ministrijā - http://www.vm.gov.lv/lv/kontakti/

 Kā atrast atbildīgo par konkrētu jautājumu?

Iespējams, Jūs esat rakstījis vēstuli uz ministriju un vēlaties uzzināt, kam uzticēts sagatavot atbildi. Vai arī – Jūs vēlaties noskaidrot, kurš departaments/darbinieks ministrijā atbild par konkrētas jomas problēmu risināšanu. Visātrāk šos un citus jautājumus Jūs varat noskaidrot, piezvanot uz ministrijas oficiālo tālruni, kas norādīts ministrijas mājaslapas 1.lpp. kā ministrijas kontakttālrunis. Ministru kabinetam ir arī bezmaksas informatīvais tālrunis 80000120. Otrs risinājums ir sazināties ar darbinieku, kurš veic NVO kontaktpersonas pienākumus.

NVO kontaktpersonas ministrijās

1. Ministrijas darbinieks, kurš atbildīgs par sadarbību ar NVO.

Aizsardzības ministrija

Inga Dambe, Aizsardzības ministrijas Militāri publisko attiecību departamenta Militāri publiskās informācijas nodaļas vecākā referente, tālr. 67335273, e-pasts: inga.dambe@mod.gov.lv

Anete Gnēze, Aizsardzības ministrijas Militāri publisko attiecību departamenta Militāri publiskās informācijas nodaļas vecākā referente, tālr. 67335093, e-pasts: anete.gneze@mod.gov.lv

Ārlietu ministrija

Kristīne Iosava, Informācijas un sabiedrisko attiecību departamenta Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā referente, tālrunis 67015984, e-pasts kristine.iosava@mfa.gov.lv

Ekonomikas ministrija

Evita Urpena, Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja, tālr.67013193, e-pasts: evita.urpena@em.gov.lv

Finanšu ministrija

Finanšu ministrijā konkrētas personas nav.

VAS „Latvijas Loto”: Katrīna Tene, mārketinga menedžera asistente, 67228871, katrina.tene@latloto.lv ;

VID: Ināra Pētersone, VID ģenerāldirektora vietniece nodokļu jomā, Nodokļu pārvaldes direktore, 67028840, Inara.Petersone@vid.gov.lv ;

IUB: Liene Eglāja, Metodoloģijas nodaļas vecākā referente, 67326698, liene.eglaja@iub.gov.lv

Iekšlietu ministrija

Ginta Prūse, IeM Nozares politikas departamenta Politikas ieviešanas nodaļas vecākā referente, t. 67219380, ginta.pruse@iem.gov.lv

Izglītības un zinātnes ministrija

Agra Brūne, Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta direktore, tālr.: 67047777, agra.brune@izm.gov.lv;

Zaiga Sneibe, Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts valodas politikas nodaļas vadītāja, tālr.: 67047907, zaiga.sneibe@izm.gov.lv;

Diāna Sīmansone, Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas koordinācijas departamenta Jaunatnes politikas nodaļas vadītāja, tālr.: 67047953, diana.simansone@izm.gov.lv.

Kultūras ministrija

Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības jautājumi
Ēriks Ajausks, Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākais referents

Tel.: 67330311, Eriks.Ajausks@km.gov.lv

Kultūrpolitikas jautājumi

Zane Beinare, Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Nozaru politikas nodaļas referente

Tel.: 67330261, Zane.Beinare@km.gov.lv

Labklājības ministrija

Marika Kupče, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021581, marika.kupce@lm.gov.lv

 

Izglītības un zinātnes ministrija.

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā - Inga Millere, VBTAI Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktore, 67359133, inga.millere@bti.gov.lv

Valsts darba inspekcijā - Linda Matisāne, VDI Sadarbības un attīstības nodaļas vadītāja, 67021721, linda.matisane@vdi.gov.lv

Sociālās integrācijas valsts aģentūrā - Ilze Erdmane, SIVA direktores vietniece, tālr.67811765, ilze.erdmane@siva.gov.lv

Satiksmes ministrija

Inta Rozenšteine, Finanšu un attīstības plānošanas departamenta direktora vietniece, 67028344, inta.rozensteine@sam.gov.lv

Tieslietu ministrija

Tieslietu ministrijā: Stratēģijas departamenta vecākā referente Eva Kričalo, tālr. 67036772, e-pasts: eva.kricalo@tm.gov.lv;

Uzņēmumu reģistrā: Galvenais valsts notārs Ringolds Balodis, tālr. 67031706, Ringolds.Balodis@ur.gov.lv

Patentu valdē: Direktora vietniece Patentu tehniskās bibliotēkas jautājumos, departamenta „Patentu tehniskā bibliotēka” direktore Agnese Buholte, 67220019, Agnese.Buholte@patbib.gov.lv

Ieslodzījuma vietu pārvaldē: Resocializācijas dienesta Izglītības un nodarbinātības daļas vecākā inspektore Inga Adamoviča, tālr. 67290245, e-pasts: inga.adamovica@ievp.gov.lv.

Tiesu administrācijā: Kancelejas vēcākā referente Līva Rancāne, tālr. 67063808, Liva.Rancane@ta.gov.lv;

Valsts zemes dienestā:

Īpašuma vērtēšanas jautājumos - Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta direktors Gatis Kalniņš, tālr. 67038650, gatis.kalnins@vzd.gov.lv;

Mērniecības jautājumos - Nekustamā īpašuma formēšanas departamenta direktors Aldis Rausis, tālr. 67038676, aldis.rausis@vzd.gov.lv;

Kadastra informācijas jautājumos – Kadastra un reģistru departamenta direktore Signe Rudzīte, tālr. 67038842, signe.rudzite@vzd.gov.lv

Vispārējos jautājumos - komunikācijas projektu vadītājs Andris Sproģis, tālr. 67038606, andris.sprogis@vzd.gov.lv;

Veselības ministrija

Veselības ministrijā nav noteikts konkrēts darbinieks, kurš atbildīgs par sadarbību ar NVO. Veselības ministrijas kompetencē ir dažādas jomas, ko pārstāv dažādas NVO gan pacientu organizācijas, gan ārstu profesionālās asociācijas, gan pārtikas ražotāju un komersantu biedrības utt. Veselības ministrijas atbildīgās jomas speciālisti sadarbojas ar attiecīgās jomas NVO pārstāvjiem.

Par starpnozaru sadarbības jautājumiem ir atbildīga Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta Starpnozaru sadarbības nodaļa (nodaļas vadītāja Inga Birzniece, tālr.67876161, Inga.Birzniece@vm.gov.lv).

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Ilze Trušinska, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, projektu koordinators, Ilze.trusinska@varam.gov.lv,tālr.67026588

Zemkopības ministrija

Biruta Ingiļāvičute, Lauku attīstības atbalsta departamenta, Valsts atbalsta plānošanas nodaļas vadītāja vietniece, 67027661, Biruta.Ingilavicute@zm.gov.lv_____________