SUSTENTO > Aktivitātes > 2013.gada augusts
2013.gada augusts

01.08.

07.08.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas līdzdalība Latvijas prezidentūras ES padomes rīkotajā sanāksmē par prioritātēm un plānoto prezedentūras budžetu

21.08.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas dalība LM rīkotajā konferencē "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes traucējumiem Latvijā"

22.08.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas līdzdalība Jūrmalas domes sēdē.