SUSTENTO > Aktivitātes > 2013.gada maijs
2013.gada maijs
07.05.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas Guntas Ančas vadītās SUSTENTO delegācijas dalība apaļā galda diskusijā IZM par cilvēku ar redzes invaliditāti integrāciju

08.05.

SUSTENTO izglītības politikas koordinatores Laimdotas Svikliņas dalība Valsts Kancelejas rīkotajā konferencē par NVO īstenotajiem projektiem ESF ietvaros Latvijā 2012./2013.gadā

09.05.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G. Ančas piedalīšanās dalīborganizācijas "Es redzu" rīkotajā diskusijā Jūrmalas domē par cilvēku ar redzes traucējumiem integrāciju sabiedrībā

10.05.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas Guntas Ančas prezentācija TAVA rīkotajā konferencē par tūrisma pieejamības situāciju Latvijā

no 13.05. līdz 15.05.

Reģionus pārstāvošo NVO mācību vizīte projekta „Reģionālo cilvēku ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti organizāciju līdzdalības resursu stiprināšana politikas plānošanā un ieviešanā” ietvaros

13.05.

SUSTENTO politikas koordinatores Ivetas Neimanes vadītās Latvijas reģionu NVO delegācijas vizīte Nodarbinātības valsts aģentūrā

14.05.

15.05.

16.05.

SUSTENTO projektu vadītājas Daigas Veinbergas darbs Tūrisma attīstības Valsts aģentūras komisijā par Latvijas tūrisma galamērķu pieejamību

17.05.

SUSTENTO projektu vadītājas D.Veinbergas darbs Tūrisma attīstības Valsts aģentūras komisijā par Latvijas tūrisma galamērķu pieejamību

18.05.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas dalība LNS Rīgas reģionālās biedrības konferencē

19.05.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas dalība pieejamas pludmales atklāšanas svētkos Kauguros

23.05.

24.05.

SUSTENTO projektu vadītājas Daigas Veinbergas darbs Tūrisma attīstības Valsts aģentūras komisijā par Latvijas tūrisma galamērķu pieejamību

25., 26.05.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas darbs EDF Ģenerālajā asamblejā Atēnās, kur tiek ievēlēta uz 4 turpmākajiem gadiem par EDF viceprezidenti

27.05.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas un politikas koordinatores I.Neimanes tikšanās ar Ķīnas Cilvēku ar invaliditāti sadarbības organizācijas valdes delegāciju

29.05.

30.05.

SUSTENTO projektu vadītājas Daigas Veinbergas darbs Tūrisma attīstības Valsts aģentūras komisijā par Latvijas tūrisma galamērķu pieejamību

31.05.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas intervija Latvijas Radio jaunajam projektam "39.kabinets" par vides pieejamību skolās