SUSTENTO > Masu medijiem > Aicinājums Kurzemes biedrībām, kas zina invaliditātes radītās problēmas, tikties ar SUSTENTO Talsos!
Aicinājums Kurzemes biedrībām, kas zina invaliditātes radītās problēmas, tikties ar SUSTENTO Talsos!
Aicinājums Kurzemes biedrībām, kas zina invaliditātes radītās problēmas, tikties ar SUSTENTO! 
    Š.g. 26.aprīlī ar vienas dienas semināru Talsos būs Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO projektu vadības grupa un satiksies klātienē ar biedrībām, kas apvieno Kurzemes puses iedzīvotājus, lai mazinātu invaliditātes vai hronisko slimību radītās barjeras.
    Ar 2012. gada 1.oktobri LCĪVSO SUSTENTO īsteno plaša apjoma rīcības projektu „Reģionālo cilvēku ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti organizāciju līdzdalības resursu stiprināšana politikas plānošanā un ieviešanā”. 
Šajā laikā mērķtiecīgi tika un joprojām tiek meklētas biedrības visā Latvijā, lai ar tām pārrunātu, kā tām veicas savā pašvaldībā, kādas ir problēmas un kāda ir labā prakse, unkā tām veicas ar invaliditātes jomā izšķirīgu valsts vai pašvaldību lēmumu sapratni, ietekmi un to izpildi. Vienlaikus stāstām par SUSTENTO, ko darām ikdienā un kāpēc mums ir vajadzīgs atbalsts no savējiem. Kā, raksturojot NVO politiku valstī, saka organizācijas valdes priekšsēdētāja Gunta Anča: „Mēs esam tik stipri, cik stiprs ir ķēdes vājākais posms.”
SUSTENTO jau ir tikusies ar biedrībām no Latgales, Vidzemes, Zemgales un Lejaskurzemes. Pētot katru Latvijas reģionu, notikuši 7 semināri, kur beidzamais – astotais - notiks Talsos.
Lai atrastu mūs interesējošās biedrības, tika uzrunātas vietējās pašvaldības un pārbaudīta internetā atrodamā informācija. Pa šo laiku esam sameklējuši turpat 100 biedrību, no kurām kā reālas atsaucās gan mazāk par uzrunātajām. Ar 59 NVO esam tikušies klātienē Daugavpilī, Rēzeknē, Madonā, Valmierā, Rīgā un Liepājā. Ar vismaz desmit ceram iepazīties arī Talsos. Tāpēc vēl līdz š.g. 22.aprīlim turpinās biedrību meklēšana, uzrunāšana un pārrunu plānošana klātienē.
Ļoti priecājāmies, ja, lasot izsūtītos paziņojumus par iepriekšējo semināru vietu un laiku, pieteicās ieinteresētās biedrības pašas. Katrā reizē mums bija šādi jauki pārsteigumi, un ceram arī uz tiem Talsos. Tāpat arī gaidām interesentus, kas nav iesaistījušies NVO, tomēr kuriem rūp līdzdalība invaliditātes politikā gan savā pašvaldībā, gan mūsu valstī.
Vēl ir iespējams pieteikties uz Talsu semināru līdz š.g. 22.aprīlim, sazinoties ar Laimdotu Svikliņu (laimdota.sviklina@sustento.lv; tālrunis: 67802545), jo dienas kārtība un cita kontaktinformācija tiks izsūtīta elektroniski.