SUSTENTO > Aktivitātes > 2013.gada marts
2013.gada marts

04.,05.03.

SUSTENTO darba grupas sanāksme Triestā (Itālija) ar partneriem no Itālijas, Anglijas, Rumānijas un Lietuvas, un Igaunijas  Grundtvig  Mācību partnerību projekta ietvaros

11.03.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas un organizācijas politikas koordinatores I.Neimanes piedalīšanās GlaxoSmithKline (GSK) 20 gadu darbības Latvijā svinībās

12.03.

13.03.

SUSTENTO politikas koordinatores I.Neimanes līdzdalība VAS "Latvijas dzelzceļš" sanāksmē par dzelzceļa infastruktūras pieejamību personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām

15.03.

20.03.

21.03.

SUSTENTO Veselības politikas koordinatores M.Kozirevas dalība žurnāla MEDICUS BONUS 10.numura iznākšanas pasākumā

22.03.

26.03.

SUSTENTO Veselības politikas koordinatores M.Kozirevas dalība VM Darba grupas Primārās veselības aprūpes attīstības plāna 2014.-2016.gadam izstrādei sanāksmē

27.03.

SUSTENTO politikas koordinatores I.Neimanes līdzdalība LM Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas sēdē

28.03.

SUSTENTO projektu vadītājas Daigas Veinbergas darbs Tūrisma attīstības Valsts aģentūras komisijā par Latvijas tūrisma galamērķu pieejamību