SUSTENTO > Visi jaunumi > Cilvēkiem ar invaliditāti pašvaldībās nodrošinās asistenta pakalpojumu
Cilvēkiem ar invaliditāti pašvaldībās nodrošinās asistenta pakalpojumu

Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā - LM prezentācija, sagatavota SUSTENTO pārstāvniecībai

No 2013.gada 1.janvāra cilvēki ar I un II invaliditātes grupu un bērni ar invaliditāti varēs pašvaldībā saņemt asistenta pakalpojumu. Asistents palīdzēs pārvietoties ārpus mājokļa – uz skolu, darbu, pakalpojuma saņemšanas vietu. 

Labklājības ministrijas (LM) sagatavotie Ministru kabineta noteikumi Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā, ko otrdien, 18.decembrī, atbalstīja valdība, paredz, ka asistenta pakalpojumu saņems cilvēki, kas neatrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā. 

Šo pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā varēs saņemt pieaugušie cilvēki ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, un bērni no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. 

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, cilvēkam ar invaliditāti vai viņa likumiskajam pārstāvim deklarētās dzīvesvietas pašvaldības sociālajā dienestā būs jāiesniedz iesniegums ar lūgumu piešķirt asistenta pakalpojumu. Pieaugušajiem būs jāuzrāda VDEĀVK atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, bet bērniem - VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību smagu funkcionālu traucējumu dēļ. 

Asistenta pakalpojums paredzēts galvenokārt cilvēkiem ar pārvietošanās traucējumiem, ļoti smagiem redzes traucējumiem vai smagiem garīga rakstura traucējumiem, kā arī kopjamiem bērniem no 5 līdz 18 gadiem, kuriem vajadzīgs atbalsts, pārvietojoties ārpus mājokļa, lai nokļūtu vietā, kur viņi mācās, strādā, saņem pakalpojumus. 

Lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu pieņems pašvaldības sociālais dienests viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas. Tā speciālisti noteiks asistenta pakalpojuma apjomu katram cilvēkam individuāli, ņemot vērā izglītības apgūšanu, algotu darbu, ārstniecības pakalpojumu saņemšanas nepieciešamību un aktīvu darbu nevalstiskajās organizācijās.  

Pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā apmaksās no valsts budžeta līdzekļiem. Pašvaldības sociālais dienests slēgs līgumu ar pakalpojuma saņēmēju un asistentu, līgumā nosakot asistenta pakalpojuma apjomu, tā sniegšanas ilgumu un kārtību, atbildību pakalpojuma sniedzējam, cilvēkam ar invaliditāti un pašvaldībai, norēķinu kārtību un citus būtiskus jautājumus, kuri saistīti ar asistenta pakalpojumu. 

Asistenta pakalpojumu varēs sniegt ikviens cilvēks, kuram ir izglītība, darba vai personiskā pieredze, aprūpējot cilvēku ar invaliditāti. 

LM rīcībā esošie dati liecina, ka asistenta pakalpojumu pašvaldībā ik mēnesi varētu saņemt aptuveni 540 bērni ar invaliditāti, 1100 pieaugušie ar I grupas invaliditāti un 854 pieaugušie ar II grupas invaliditāti. 2012.gada novembra sākumā Latvijā dzīvoja 17,6 tūkst. cilvēku ar I invaliditātes grupu, 70,5 tūkst. cilvēku ar II invaliditātes grupu un 7,7 tūkst. bērni ar invaliditāti. 

Lai nodrošinātu asistenta pakalpojumu pašvaldībā, no valsts budžeta 2013.gadā plānots atvēlēt 1,87 miljonus latu, bet 2014. un nākamajos gados – 1,9 miljonus latu ik gadu, no tiem 10% paredzēti pašvaldībām ar pakalpojuma administrēšanu saistīto izdevumu segšanai. 

Plašāks skaidrojums par to, kā pieteikties asistenta pakalpojumam pašvaldībā no nākamā gada 1.janvāra, pieejams LM interneta vietnē: www.lm.gov.lv/news/id/4058

 Video fails par jaunajiem pakalpojumiem cilvēkiem ar invaliditāti no 2013.gada 1.janvāra pieejams LM Youtube kanālā: www.youtube.com/watch?v=e1Bn1ItfIq8